Oproep schoolraad

Wij zoeken nog enthousiaste en gemotiveerde leden voor onze schoolraad.

Wie is er welkom?. Wat moet ik daarvoor kunnen? Kom ik in aanmerking? Een antwoord op al die vragen leest u hier.

Indien u kandidaat bent voor coöptatie in onze nieuwe schoolraad, dient u zich uiterlijk op 1 februari 2021 kandidaat te stellen met het document ‘Kandidaatstelling, formulier KR1’ dat op het secretariaat van onze school (Lindestraat 123A, 2880 Bornem) ter beschikking ligt. U kan het document ook HIER downloaden. Het ingevulde document dient aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het kiesbureau, mvr. Karen Fraters, te worden bezorgd.

Mocht u over een mogelijke coöptatie in onze schoolraad nog vragen hebben, dan kan u ons die via mail aan info@atheneumkleinbrabant.be overmaken.

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be