Lessentabellen

 

 

Eerste graad

Eerste leerjaar A
Eerste leerjaar B
Tweede leerjaar A
Tweede leerjaar B

 

Onze leerlingen van 2A maakten twee leuke video’s waarin ze hun basisoptie voorstellen.

Klik hier om de basisoptie Klassieke Talen te ontdekken.
Klik hier om de basisoptie Maatschappij- en Welzijnswetenschappen te ontdekken.

Tweede en derde graad

Sinds het schooljaar 2021-2022 werd ook ons 3e jaar omgevormd als gevolg van de modernisering secundair onderwijs. Die modernisering trekt zich verder door in het 4e jaar in ’22-’23.

De verschillende richtingen hieronder krijgen tags naargelang de finaliteit. In de derde graad behouden we (voorlopig) de onderwijsvormen ASO, TSO en BSO.

(D) = doorstroomfinaliteit (DA) = dubbele finaliteit (A) = arbeidsfinaliteit

Domein: Economie en Communicatie
2e graad 3e graad
Latijn (D) Latijn – Moderne talen (ASO)
Economische wetenschappen (D) Economie – Moderne talen (ASO)
Economie – Wetenschappen (ASO)
Bedrijf en organisatie (DA) Handel (TSO)
Gedetailleerde lessentabel zien? Klik hier
Domein: STEM
2e graad 3e graad
Natuurwetenschappen (D) Latijn – Wetenschappen (ASO)
Wetenschappen – wiskunde (ASO)
Biotechnieken (DA) Techniek-wetenschappen (TSO)
Elektriciteit (A) Mechanisch onderhoud (BSO)
Gedetailleerde lessentabel zien? Klik hier
Domein: Maatschappij en welzijn
2e graad 3e graad
Zorg en welzijn (A) Verzorging (BSO)
Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (D)
Gedetailleerde lessentabel zien? Klik hier

 

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be