Leren op AKB

Themaweken

Onze school organiseert elk jaar drie themaweken, waarin de school
verschillende activiteiten en uitstappen organiseert.

Tijdens een themaweek werken de leerlingen aan vooropgestelde, transversale doelen, die ook geëvalueerd worden. Afhankelijk van het schooljaar komen onderstaande themaweken aan bod.
Tijdens de internationale themaweek worden leerlingen van elke graad ondergedompeld in verschillende culturele, maatschappelijke, sportieve en geschiedkundige thema’s via uitstappen en opdrachten. Het ene jaar in het binnenland, het andere jaar in het buitenland.

Zelfregulerend leren

Op onze school staan talentontdekking en talentontwikkeling centraal. We proberen om bij elke leerling in te spelen op zijn/haar noden en talenten. Ook zelfregulerend leren, zelfstandig leren met ondersteuning van de leerkracht, zijn bij ons belangrijk. Dit doen we op verschillende manieren:

TOOLS
Leerlingen ontdekken hun talenten door in een carrouselvorm kennis te maken met verschillende studiegebieden of domeinen. Dit kan een leidraad zijn om later een richting te kiezen.

FLEX
Tijdens deze uren kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met leerstof onder begeleiding
van leerkrachten.

BOOST
Hier kunnen de leerlingen leerstof op maat remediëren of verdiepen, en wordt er
specifiek ingezet op leerbegeleiding en de 21e-eeuwse vaardigheden.

ONDERZOEKSPROJECT (2de jaar)
Hier leren leerlingen onderzoeksvaardigheden aan via projecten vanuit de eigen interessesfeer.

Laptopproject

Op het GO! atheneum Klein-Brabant wordt voor elke leerling een laptop ter beschikking gesteld. Op die manier ben je als leerling van de 21ste eeuw klaar om een krachtige leeromgeving binnen te stappen.

• persoonlijk werkinstrument op school en thuis
• kritisch leren omgaan met digitale media en informatie
• digitale vaardigheden ontwikkelen en versterken
• leren omgaan met de verleidingen van multimedia
• leerstof afstemmen op de noden van de leerling

Vanaf schooljaar 2023-2024 zal de leasing van de laptop voor de eerstejaars verrekend worden in het schoolgeld.

Lees hier meer over ons HIP-project.

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be