Pedagogische raad

De pedagogische raad (kortweg P-raad) is een afvaardiging van het personeel dat -samen met de directie- de pedagogische lijnen van de school uitstippelt en bepaalt.

– als directie mevr. Anniek Vanbuggenhout

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be