Pedagogische raad

De pedagogische raad (kortweg P-raad) is een afvaardiging van het personeel dat -samen met de directie- de pedagogische lijnen van de school uitstippelt en bepaalt.

De invoering van laptops in de derde graad, de nadruk op werkvormen en evaluatiemethodieken als troef van GO! atheneum Klein-Brabant, de uitbouw tot en met een derde graad ASO, BSO en TSO zijn maar enkele verwezenlijkingen van de P-raad.

– als directie mevr. Karen Fraters