Onze Kanjers

GO! atheneum Klein-Brabant vindt dat de prestaties van haar oud-leerlingen in het hoger onderwijs een belangrijke barometer zijn van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom brengen wij jaarlijks de prestaties van onze oud-leerlingen in kaart.

Uit deze bevragingen blijkt dat zo goed als 60% van onze leerlingen slagen in het eerste jaar hoger onderwijs. We scoren daarbij opvallend hoger dan het Vlaamse gemiddelde: minder dan de helft van de Vlaamse studenten slaagt er effectief in tussen de 90 en 100 % van de opgenomen studiepunten te behalen in het eerste jaar (Vlor, 2013).

We maken ons sterk dat onze visie op onderwijs hier sterk toe bijdraagt. Zo zetten wij als school in op een EN-EN verhaal: we besteden als school voldoende aandacht aan kennisverwerving EN tegelijkertijd leren we onze leerlingen belangrijke vaardigheden aan zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken, plannen en probleemoplossend vermogen. Op deze manier hebben onze leerlingen na 6 jaar GO! atheneum Klein-Brabant een duidelijk beeld op het eigen kennen en kunnen en maken ze een studiekeuze in functie van hun talenten.

Voor ons beperkt verder studeren zich bovendien niet tot de klassieke ASO- en TSO-doorstroomrichtingen. Ook onze BSO-leerlingen beseffen dat verder studeren hun kansen op de arbeidsmarkt doet toenemen. 93% van de leerlingen uit de richting verzorging volgden een 7de specialisatiejaar, waarna 40% van deze leerlingen met succes een hogere beroepsopleiding (HBO) afrondt. Vanuit de richting mechanisch onderhoud stroomt 73% van de leerlingen door naar een 7de specialisatiejaar. Een vijfde van deze leerlingen rondt hierna met succes een HBO af.

Omdat we zo trots zijn op onze oud-leerlingen, mogen zij allemaal de eretitel Kanjer dragen. Onze slogan is niet voor niets “als kind binnen, als kanjer buiten”.

Benieuwd naar hoe zo een kanjer eruit ziet? Ze stellen zichzelf graag voor!

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be