Leerlingenraad

Op onze school vergadert de leerlingenraad op regelmatige basis.

De vergaderingen worden begeleid door een leerkracht levensbeschouwing en door een leerlingbegeleider. De besluitvorming en vergaderstructuur worden echter in goede banen geleid door de leerlingenraad zelf. Het zijn deze leerlingen die ‘in naam van alle andere leerlingen’ gesprekken kunnen voeren met leden van het schoolteam en onderwerpen aankaarten.

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be