Leerlingenraad

Op onze school vergadert de leerlingenraad op regelmatige basis.

De vergaderingen worden begeleid door een leerkracht levensbeschouwing en door een leerlingbegeleider. De besluitvorming en vergaderstructuur worden echter in goede banen geleid door de leerlingenraad zelf. Het zijn deze leerlingen die ‘in naam van alle andere leerlingen’ gesprekken kunnen voeren met leden van het schoolteam en onderwerpen aankaarten.