Participatie

Pedagogische raad

De pedagogische raad (kortweg P-raad) is een afvaardiging van het personeel dat -samen met de directie- de pedagogische lijnen van de school uitstippelt en bepaalt.

De invoering van laptops in de derde graad, de nadruk op werkvormen en evaluatiemethodieken als troef van GO! atheneum Klein-Brabant, de uitbouw tot en met een derde graad ASO, BSO en TSO zijn maar enkele verwezenlijkingen van de P-raad.

– als directie mevr. Karen Fraters

lees meer >

Vrienden en ouders van GO! Bornem

In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van heel de schoolgemeenschap. Onze vriendenkring en oudervereniging hebben de krachten gebundeld in de vzw ‘Vrienden en ouders van GO! Bornem.

Contactpersonen: Soraya Fret en Walter Sanders

lees meer >

Schoolraad

Wil u weten wie er in de schoolraad zit en wat hun bevoegdheden zijn? Of wil u graag deel uit maken van onze schoolraad?

lees meer >

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw verkozen en vergadert op regelmatige basis.

lees meer >

CLB

Een CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Wij bieden informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

lees meer >

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be