Participatie

Pedagogische raad

De pedagogische raad (kortweg P-raad) is een afvaardiging van het personeel dat -samen met de directie- de pedagogische lijnen van de school uitstippelt en bepaalt.

De ontwikkeling van onze onderwijsmethodiek, de nadruk op werkvormen en evaluatiemethodieken als troef van GO! atheneum Klein-Brabant, de uitbouw tot en met een derde graad ASO, BSO en TSO zijn maar enkele verwezenlijkingen van de P-raad.

– als directie mevr. Anniek Vanbuggenhout

lees meer >

Schoolraad

Wil u weten wie er in de schoolraad zit en wat hun bevoegdheden zijn? Of wil u graag deel uit maken van onze schoolraad?

lees meer >

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw verkozen en vergadert op regelmatige basis.

lees meer >

CLB

Een CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Wij bieden informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

lees meer >

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be