Centrum voor leerlingbegeleiding

Een CLB, of centrum voor leerlingenbegeleiding, is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Wij bieden informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

Het CLB werkt op 4 domeinen:

Het leren en studeren: Leerkronkels in je hoofd!

Aandacht voor leer- en studieproblemen:
Wat loopt er mis? Samen zoeken naar een juiste aanpak.

De onderwijsloopbaan: Als kiezen moeilijk wordt!

We bieden hulp bij het zoeken naar de juiste studierichting.
We hebben ook aandacht voor de overgangen, bijvoorbeeld 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar of van het 6de leerjaar naar het 1ste jaar secundair onderwijs.

De preventieve gezondheidszorg: Samen werken aan een gezonde levensstijl!

Aandacht voor groei en ontwikkeling, medisch onderzoek, gratis inentingen en advies bij besmettelijke ziekten,…

Het psychisch en sociaal functioneren: Je goed in je vel voelen!

Aandacht voor emotionele en relationele problemen.
Opvoedingsondersteuning, sociale vaardigheden,…

De medische onderzoeken en de begeleiding bij spijbelen zijn verplicht!

Het CLB- team van GO! atheneum Klein Brabant:

Schoolverantwoordelijke: Annelies Ras
annelies.ras@clbrivierenland.be 
Verpleegkundige: Beyza Ugurlu
beyza.ugurlu@clbrivierenland.be
Arts: Chantal Corbeel 
chantal.corbeel@clbrivierenland.be


Een gesprek is mogelijk na afspraak: telefonisch, via mail, via Smartschool.

CLB Rivierenland, Vestigingsplaats Willebroek:
Ed. Anseelestraat 46
2830 Willebroek
T 03 860 98 85

Hoofdzetel Boom:
Edgard Tinelstraat 3
2850 Boom
T 03 888 24 21
www.clbrivierenland.be

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be