Virtuele infodag

Welke informatie kan u raadplegen?

 

AANRADER: Algemene infosessie (video)

NIEUW sinds 2021-2022: Onderwijshervorming in het derde jaar (posters)

Kanjervlogs: zie wat oud-leerlingen te vertellen hebben over hun ervaringen op AKB.

Kanjerpaspoorten: deze maken ons erg fier.

Onze infobrochure (versie 2022-2023)

Onze sfeervlogs 

Onze interactieve plattegrond

Alle lessentabellen.

Nieuw: onze leerlingen van 2A stellen hun basisoptie 1e graad voor in twee leuke video’s. Klik hier voor Basisoptie Klassieke talen , Basisoptie Economie en Organisatie of Basisoptie Maatschappij en Welzijn.
Meer benieuwd naar de 2e graad? Dan vinden jullie hier info over Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (3D) , Latijn (3D) en Natuurwetenschappen (3D)?

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be