Leerkrachten

Wouters Dietlinde

Leerkracht zedenleer, filosofie

De Backer Elien

Leerkracht aardrijkskunde en geschiedenis

Nuyttens Isabel

Leerkracht wetenschappen

De Boeck Koen

Leerkracht elektriciteit, computertekenen

Vermeulen Lotte

Leerkracht artistieke vorming, Tools, Kunst en cultuur, Nederlands, Frans

Coveliers Jirko

Leerkracht PAV

De Bonte Sofie

Leerkracht wiskunde en natuurwetenschappen

Inzé Elise

Leerkracht economie & organisatie, financiële geletterdheid

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be