Leerkrachten

Cieters Saskia

Leerkracht Maatschappij en welzijn, indirecte zorg, pedagogisch handelen, huishoudkunde

Beyen Veerle

Leerkracht MAVO, Frans, Nederlands

Lefevere Kevin

Leerkracht techniek

Depraetere Stefaan

Leerkracht chemie, fysica, wiskunde

Aelterman Hannah

Leerkracht aardrijkskunde, natuurwetenschappen

De Backer Elien

Leerkracht aardrijkskunde en geschiedenis

Nuyttens Isabel

Leerkracht wetenschappen

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be