Leerlingbegeleiding

Bij GO! atheneum Klein-Brabant zetten we in op een sterke leerlingenbegeleiding. Maximale leerwinst, gelijke onderwijskansen en actief burgerschap krijgen bijzondere aandacht.

Leerlingenbegeleiding bij GO! atheneum Klein-Brabant bestaat uit teamwork. De kern van de begeleiding gebeurt tijdens de les door de leerkrachten. Daarnaast is er het team van leerlingenbegeleiders dat resultaten en effecten bij leerlingen systematisch opvolgt. Beide sporen zijn gericht op maximale zelfontplooiing van leerlingen tot onafhankelijke individuen die sociaal participeren, zich competent en keuzebekwaam voelen en fysiek en emotioneel welbevinden ervaren.

HIP-project

HIP staat voor hoog intelligentie profiel. In het HIP-project hebben we specifieke aandacht voor de cognitief sterke leerlingen en hoogbegaafden. Ook zij hebben vaak nood aan ondersteuning. Het leerkrachtenteam en leerlingenbegeleiders waken over het welbevinden en de leerbegeleiding van de leerlingen van GO! atheneum Klein-Brabant. Via een op maat geschreven aanpak wordt er naast
aandacht voor het individu ook gedifferentieerd op een hoog niveau.

In schooljaar 2023 -2024 zetten we in op:
• verdere professionalisering van het schoolteam
• uitrollen bestaande maatregelen en nieuwe maatregelen verkennen
• samenwerking met expertisecentrum voor hoogbegaafdheid Exentra. (https://www.exentra.be/)

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be