Jun10r

Op onze campus loopt er een uniek project: het Jun10rniveau. Hierin gaan de leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad middelbaar onderwijs SAMEN aan de slag.

De overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is voor veel kinderen niet gemakkelijk. Het doel van het jun10r-niveau is om de leerlingen meer te betrekken in hun leerproces. Zo krijgen ze meer inzicht in hun eigen interesses en talenten om naar het derde jaar secundair een bewustere studiekeuze te kunnen maken.

Onderzoek wees eerder al uit dat 10- tot 14-jarigen in dezelfde groeifase zitten, en net deze groep kinderen halen we in het klassieke onderwijssysteem uit elkaar. De jongsten zitten op school bij zesjarigen en de oudsten bij achttienjarigen, waar de afstand niet qua leeftijd maar wel qua ontwikkeling véél groter is. Daar zal het Jun10rniveau stap per stap verandering in brengen.

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be