Vrienden en ouders van GO! Bornem

In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van heel de schoolgemeenschap. Onze vriendenkring en oudervereniging hebben de krachten gebundeld in de vzw ‘Vrienden en ouders van GO! Bornem.

Contactpersonen: Soraya Fret en Walter Sanders

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be