Hervorming 3e jaar vanaf 2021-2022

De onderwijshervormingen uit de eerste graad worden vanaf het schooljaar ’21-’22 ook ingevoerd in de tweede graad. Dat zorgt voor een grondige hertekening van ons aanbod in de nabije toekomst. Over concrete lessentabellen kunnen we ons helaas nog niet uitspreken. Daarvoor zijn we afhankelijk van de Vlaamse Overheid.

Wat we u wél al kunnen bieden zijn deze posters.

GO! atheneum Klein-Brabant
Lindestraat 123a
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be